Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ul. Czapskich 4, I piętro
31-110 Kraków

Dorota Buchwald-Cieślak - Dyrektor CAWP (pokój 104)
e-mail: dorota.buchwald@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 33, kom. 504 786 206

Mirosława Rączka - Zastępca Dyrektora CAWP (pokój 131)
e-mail: mirka.raczka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 41

Elżbieta Wito - Zastępca Dyrektora CAWP (pokój 131)
e-mail: elzbieta.wito@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 07

e-mail: cawp@uj.edu.pl

Barbara Markowicz (pok. 103)
e-mail: barbara.markowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 91

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sebastian Bąk (pokój 106)
e-mail: sebastian.bak@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 46

Patrycja Bień (pokój 106)
e-mail: patrycja.bien@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 01

Marta Ćwir-Biborska (pokój 105)
e-mail: marta.cwir-biborska@uj.edu.pl
tel: 12 663 30 27

Katarzyna Kubica-Oroń (pokój 106)
e-mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl
tel: 12 663 30 33

Magdalena Żychowska (pokój 105)
e-mail: m.zychowska@uj.edu.pl
tel: 12 663 30 08

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn - koordynator zespołu (pokój 108)
e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl
tel. 12 663 10 88
 

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka (pokój 108)
e-mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 40

Aneta Fausek (pokój 108)
e-mail: aneta.fausek@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 07

Agata Kozielska (pokój 108)
e-mail: agata.kozielska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 04

Agata Pik (pokój 108)
e-mail: agata.pik@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 42

HARMONIA, OPUS, SYMFONIA, SONATA, SONATA BIS,  SONATINA

Monika Pacholczyk - koordynator zespołu (pokój 130)
e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl
tel.12 663 30 09

Mateusz Basarab (pokój 130)
e-mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 64

Jakub Górka (pokój 128)
e-mail: jakub.gorka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 11

Agnieszka Gajda-Górecka (pokój 130)
e-mail: agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 25

Łukasz Kucharzyk (pokój 128)
e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl
tel.12 663 38 49

Joanna Łyczek (pokój 130)
e-mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 92

Monika Mikołajczyk (pokój 128)
e-mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 39

 

MAESTRO

Elżbieta Wito (pokój 131)
e-mail: elzbieta.wito@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 07

PRELUDIUM, ETIUDA, MINIATURA, START, Diamentowy Grant, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Michał Maleszka (pokój 126)
e-mail: michal.maleszka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 06

Katarzyna Pilipowicz (pokój 129)
e-mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 05

Marek Plewa (pokój 129)
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 03

Aleksandra Ryś (pokój 129)
e-mail: aleksandra.rys@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 02

Anna Dryja (pokój 101)
e-mail: anna.dryja@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 43

Natalia Łakomy (pokój 101)
e-mail: natalia.lakomy@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 27

Paweł Moń (pokój 101)
e-mail: pawel.mon@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 34

 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wynagrodzeń w projektach;
 • konsultowanie zapisów wytycznych programowych w części dotyczącej wynagrodzeń;
 • konsultowanie zasad zatrudniania we wszystkich projektach realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • informowanie o możliwych sposobach wynagradzania w poszczególnych projektach - konsultowanie wysokości stawek wynagrodzeń w projektach.

Kamila Balicka (pokój 107)
e-mail: kamila.balicka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 89

Sylwia Borczuch (pokój 107)
e-mail: sylwia.sliwinska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 12

Małgorzata Chęcińska-Głazik (pokój 107)
e-mail: malgorzata.checinska@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 35

Aleksandra Weiss (pokój 107)
e-mail: aleksandra.weiss@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 73

 • opracowywanie wzorów, konsultowanie i negocjowanie umów konsorcjów, umów o współpracy, listów intencyjnych, umów o finansowanie projektów, aneksów i innych zmian niewymagających formy aneksu, w tym współpraca z Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. prawnych;
 • konsultowanie i aktualizowanie wewnątrzuczelnianych procedur dotyczących realizacji projektów; 
 • konsultowanie aktów prawnych oraz wytycznych dotyczących projektów;
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej otrzymanie finansowania oraz realizację projektu w UJ;
 • konsultowanie trybu i form dokonywania zakupów w projektach UJ oraz dokumentacji związanej z zamówieniami, w tym współpraca z Działem Zamówień Publicznych;
 • przygotowywanie odwołań, protestów i wyjaśnień na potrzeby przygotowywanych i realizowanych projektów;
 • monitorowanie udzielonej i otrzymanej przez UJ pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis;
 • stała współpraca z jednostkami UJ zaangażowanymi do obsługi projektów.

Tomasz Guzik (pokój 127)
e-mail: tomasz.d.guzik@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 52

Magdalena Duda (pokój 127)
e-mail: magdalena.duda@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 10

Jarosław Opach (pokój 127)
e-mail:  jaroslaw.opach@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 26

Anna Sowińska (pokój 127)
e-mail: anna2.puchala@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 16

Mikołaj Denderski (pokój 309)
e-mail: mikolaj.denderski@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 44

Bernadetta Patecka (pokój 309)
e-mail: bernadetta.patecka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 22

Dominika Pietrachowicz (pokój 309)
email: dominika.pietrachowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 51

Anna Franczak-Bucka (pokój 126)
e-mail: anna.franczak-bucka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 93

 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, zestawień na potrzeby jednostek UJ i instytucji zewnętrznych (GUS) oraz wprowadzanie i aktualizacja danych o projektach do systemu POL-on;
 • obsługa projektów w systemie SAP.

Michał Maleszka (pokój 126)
e-mail: michal.maleszka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 06

 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, zestawień na potrzeby jednostek UJ i instytucji zewnętrznych (GUS) oraz wprowadzanie i aktualizacja danych do systemie POL-on;
 • obsługa projektów w systemie SAP.

Kaja Stompór-Lesiecka (pokój 126)
e-mail: kaja.stompor@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 87

Kontakt do biura:
biuro.id@uj.edu.pl

Edyta Nowak - kierownik biura (pokój 131)
e-mail: edyta.1.nowak@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 20

Waldemar Boczar (pokój 118)
e-mail: waldemar.boczar@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 39

Anna Anioł-Mazurek (pokój 118)
e-mail: anna.aniol-mazurek@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 41

Joanna Dziedzic
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
ul. Gronostajowa 9, pokój 0.90

tel. 12 664 64 60

Dominika Gierlach
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
ul. Gronostajowa 9, pokój 0.90
e-mail: dominika.kepa@uj.edu.pl
tel. 12 664 64 70

Bartłomiej Konecko (pokój 118)
e-mail: bartek.konecko@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 21

Aneta Łapczuk (pokój 118)
e-mail: aneta.lapczuk@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 24

Agnieszka Majda (obsługa GATEs)
e-mail: agnieszka.majda@uj.edu.pl
tel. 12 664 42 04

Sławomir Mosur (pokój 118)
e-mail: slawomir.mosur@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 31

Małgorzata Radoń (pokój 118)
e-mail: malgorzata.radon@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 23