Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180208

TWINNING [zakończony]

Data: 08.02.2018 - 15.11.2018

Komisja Europejska ogłosiła konkurs TWINNING

Opiekun konkursu w CAWP:

Katarzyna Kubica-Oroń, tel. 12 663 30 08,
e‑mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca: Komisja Europejska

Przedmiot konkursu: Twinning ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Będzie to rodzaj współpracy sieciowej w oparciu o przedstawioną strategię naukową dla intensyfikacji i stymulowania zdolności doskonałości naukowej i innowacyjnej w określonej dziedzinie badań przy wykorzystaniu doskonałości naukowej partnerów zaangażowanych w realizację projektu w schemacie Twinning. Pożądane będzie odniesienie do krajowych lub regionalnych Strategii Inteligentnej Specjalizacji.

Wspierane działania: krótkie wymiany personelu, wizyty ekspertów i krótkie szkolenia na miejscu lub wirtualnie. Warsztaty, uczestnictwo w konferencjach, organizacja szkół letnich, działania promocyjne i popularyzatorskie. Nie przewiduje się finansowania infrastruktury, sprzętu i kosztów badań.

Konsorcjum: minimum 3 uczestników:

  • Jednostka badawcza z kraju, którego Indeks Zbiorczy Doskonałości Badawczej wynosi poniżej 70 % średniej unijnej. Jednostka ta pełnić będzie rolę koordynatora.
  • Minimum 2 doskonałe jednostki naukowe (światowi liderzy w swojej dziedzinie) z kraju europejskiego lub stowarzyszonego innego niż koordynator.

Termin naboru: 15 maja 2018 - 15 listopada 2018

Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną, poprzez Participant Portal

Regulacje wewnętrzne UJ:

W ramach konkursu dokumenty prosimy składać zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku w sprawie: regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji:

Ogłoszenie o konkursie