Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program wsparcia dla naukowców UJ aplikujących o granty ERC

Program wsparcia dla naukowców UJ aplikujących o granty ERC, ma na celu stworzenie dogodnych warunków do ubiegania się o prestiżowe indywidualne granty European Research Council

Osoby do kontaktu w CAWP:

Katarzyna Kubica-Oroń,
tel. 12 663 30 33,
katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

Program wsparcia dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego aplikujących o granty European Research Council (ERC) ma na celu stworzenie dogodnych warunków do ubiegania się o prestiżowe indywidualne granty European Research Council.

Program obejmuje wsparcie dla naukowców o następujące granty ERC:

 1. ERC Starting Grant – grant dla początkujących naukowców, będących od 2 do7 lat po doktoracie, którzy posiadają co najmniej jedną ważną publikację napisaną bez udziału promotora, a także są autorami publikacji w znaczących międzynarodowych czasopismach oraz prezentacji wygłoszonych na uznanych, międzynarodowych konferencjach;
 2. ERC Consolidator Grant – grant dla naukowców z pozycją niezależnego naukowca, będącego od 7 do 12 lat po doktoracie, którzy posiadają co najmniej kilka ważnych publikacji napisanych bez udziału promotora, a także wykazują się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi, m.in. publikacjami w znaczących recenzowanych i międzynarodowych czasopismach, wygłoszonymi na zaproszenie prezentacjami na uznanych, międzynarodowych konferencjach, a także otrzymanymi patentami, nagrodami i wyróżnieniami;
 3. ERC Advanced Grant – grant dla naukowców ze stopniem doktora lub wyższym o bogatym dorobku naukowym, którzy są w stanie wykazać się znaczącymi osiągnięciami naukowymi w ciągu ostatnich 10 lat kariery, posiadają m.in. publikacje w znanych i liczących się periodykach międzynarodowych (najcenniejsze są publikacje, w których aplikujący naukowiec jest autorem głównym); prace naukowe typu monografia, z których co najmniej jedna jest przetłumaczona na język obcy (ten punkt odniesienia jest ważny przy dziedzinach naukowych, w których normą jest tworzenie monografii, np. nauki humanistyczne i społeczne). Ponadto w zależności od dyscypliny posiadają uznane patenty, nagrody lub członkostwo w stowarzyszeniach i towarzystwach o światowej renomie, a także prowadzili ekspedycje badawcze oraz prezentacje na uznanych międzynarodowych konferencjach.

Wsparcie w ramach programu może obejmować:

 1. uzyskanie prawa do jednego semestru pełnopłatnego urlopu od zajęć dydaktycznych;
 2. uzyskanie prawa do obniżonego wymiaru pensum dydaktycznego do wysokości ¼ w skali roku;
 3. dofinansowanie pobytu (koszt podróży, diety hotelowe, diety żywieniowe, diety na przejazdy lokalne) w zagranicznym ośrodku badawczym do wysokości 15 000 zł. Rozliczenie następuje zgodnie z obowiązującymi w UJ zasadami kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych.

Dodatkowo progam wsparcia obejmuje:

 1. konsultacje pomysłu badawczego z ekspertami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi;
 2. pośrednictwo CAWP w kontaktach z Krajowym Punktem Kontaktowym oraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej;
 3. indywidulane spotkania i wsparcie administracyjne CAWP na etapie opracowywania wniosku aplikacyjnego;
 4. pomoc CAWP w opracowaniu wniosku aplikacyjnego o grant ERC w zakresie edytorskim, graficznym i wizualnym;
 5. wsparcie CAWP w ubieganiu się o granty z NCN w ramach konkursu Uwertura w celu sfinansowania staży w zespołach badawczych już realizujących granty ERC.
Pliki do pobrania
pdf
Komunikat Rektora
docx
Załącznik 1
docx
Załącznik 2 (pl)
docx
Załącznik 2 (en)
pdf
Lista naukowców UJ, którzy przystąpili do Programu w 2016 roku
pdf
Lista naukowców UJ, którzy przystąpili do Programu w 2017 roku