Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stosowanie stawek wynagrodzenia personelu projektów finansowanych z programu Horyzont Europa

Stosowanie stawek wynagrodzenia personelu projektów finansowanych z programu Horyzont Europa

9 września 2021 roku został opublikowany Komunikat Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych w sprawie stosowania stawek wynagrodzenia personelu projektów finansowanych z programu Horyzont Europa.
Działając na podstawie w § 28 ust. 3 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, na etapie składania wniosków o finansowanie projektów z programu Horyzont Europa należy stosować stawki wynagrodzenia przedstawione w poniższej tabeli, chyba że regulamin konkursu stanowi inaczej.
Przedstawione stawki wynagrodzenia wyrażone są w walucie euro w maksymalnej wysokości i dotyczą realizacji projektu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pliki do pobrania
pdf
Tabela stawek wynagrodzenia