Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Think Tank NCBR

Think Tank NCBR

28 czerwca 2021 r. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołał skład pierwszego Think Tanku, w skład weszli wybitni przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Think tank wspierać będzie Dyrektora Centrum oraz Ministra nadzorującego Centrum w procesie podejmowania strategicznych decyzji, wyznaczanie kierunków działań i programów w szeroko rozumianej sferze innowacji, B+R.

Głównym zadaniem Think Tanku NCBR będzie opracowywanie i przygotowywanie analiz, rekomendacji w zakresie wyzwań i procesów w sferze innowacji i B+R.

Interdyscyplinarny zespół doradczy

W skład think tanku, kierowanego przez Dyrektora NCBR, wchodzą eksperci – zarówno naukowcy jak i przedstawiciele świata biznesu (także rynku start upów):

  • prof. Jerzy Hausner – członek Rady Centrum;
  • prof. Magdalena Król – specjalista z zakresu onkologii eksperymentalnej, lekarz weterynarii, Kierownik Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu w Instytucie Biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  • pani Kinga Piecuch – Enterprise Industry Lead w Microsoft CEE;
  • dr hab. Roman Szwed – Prezes zarządu spółki Atende S.A., naukowiec,  informatyk, nauczyciel akademicki;
  • dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa – Partner zarządzający w międzynarodowej kancelarii Squire Patton Boggs Krześniak sp.k., Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, arbiter w Trybunale Arbitrażowym do Spraw Sportu (CAS) w Lozannie, w Szwajcarii, specjalista z zakresu prawa nowych technologii i telekomunikacji;
  • pan Artur Waliszewski – Dyrektor Google Polska;
  • prof. Jacek Męcina - prawnik, polityk społeczny, pracownik Instytutu Polityki Społecznej WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego.

Powołanie Think Tanku to kolejny etap realizowania strategii Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, która oprócz finansowania B+R zakłada również  aktywne uczestnictwo w tworzeniu ekosytemu innowacji.

źródło: NCBiR

Polecamy również
Zakończenie naboru wniosków zakończeniu naboru wniosków - Granty na granty – promocja jakości III
Zakończenie naboru wniosków zakończeniu naboru wniosków - Granty na granty – promocja jakości III
Naukowcy z UJ wśród kolejnych laureatów konkursu MINIATURA 5
Naukowcy z UJ wśród kolejnych laureatów konkursu MINIATURA 5
Pierwsze kroki w Horyzoncie Europa
Pierwsze kroki w Horyzoncie Europa
Granty i stypendia dla naukowców - październik 2021
Granty i stypendia dla naukowców - październik 2021