Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210701

Gender Equality Plans – a new criterion in Horizon Europe

Data: 01.07.2021
Czas rozpoczęcia: 10:00-12:30
Gender Equality Plans – a new criterion in Horizon Europe

webinarium na temat równości szans

Dział Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Biuro NCBR w Brukseli zapraszają do udziału w webinarium „Gender Equality Plans – a new criterion in Horizon Europe”, które odbędzie się 1 lipca (czwartek) 2021 r. w godz. 10.00 – 12.30.

W programie Horyzont Europa, Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na równość płci, która jest obecnie podstawowym celem politycznym we wszystkich działaniach Unii Europejskiej oraz kluczowym czynnikiem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego. Działania w prowadzonych badaniach i innowacjach mają być zorientowane na eliminację nierówności między płciami, a aspekt równości płci zostanie odpowiednio włączony w cały program Horyzont Europa – tzw. Gender Equality Plans (Plany Równości Płci).

W webinarium weźmie udział przedstawicielka Komisji Europejskiej, dr Anne Pepin, która wyjaśni nowy obowiązek związany z zapewnieniem równości płci w Horyzoncie Europa. Następnie odbędą się dwa panele z ekspertami: pierwszy panel będzie dotyczył najlepszych polskich praktyk w obszarze równości płci i prelegentkami będą wybitne ekspertki z uniwersytetów i instytutów badawczych z tego obszaru. Drugi panel skupi się na najlepszych europejskich praktykach – przedstawicielki Litwy, Niemiec i Belgii przedstawią swoje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie opracowania Gender Equality Plans na swoich uczelniach.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

REJESTRACJA