Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy MAESTRO 13 i SONATA BIS 11

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy MAESTRO 13 i SONATA BIS 11

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. 

Konkurs MAESTRO 13 to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13 to 20 mln zł.

SOBATINA BIS 11 to konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

Uwaga! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11 to 150 mln zł.

Termin składania wniosków w tej edycji konkursów to 15 września 2021 r., godz: 16:00.

Do konkursów zostaną przygotowane Komunikaty Rektora określające terminy wewnętrzne składania dokumentów.

Polecamy również
NCN otworzyło 4 nowe konkursy
NCN otworzyło 4 nowe konkursy
Zaproszenie do udziału w projektach badawczych na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu KU Leuven - oferta dla studentów
Zaproszenie do udziału w projektach badawczych na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu KU Leuven - oferta dla studentów
Logo komisji Europejskiej
Pierwsze kroki w Horyzoncie Europa – Portal Funding & tender opportunities
PCI
Podkarpackie Centrum Innowacji poszukuje ekspertów do oceny wniosków grantowych