Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady dostarczania do NCN raportów rocznych za 2020 r.

Zasady dostarczania do NCN raportów rocznych za 2020 r.

oraz innych dokumentów dot. realizowanych projektów badawczych

Narodowe Centrum Nauki przypomina, że termin na złożenie raportów rocznych z realizacji projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w roku 2020 upływa w dniu 31 marca 2021 r. W związku z nadal istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami zwracamy się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną. 

Informujemy, że preferowaną formą dokumentacji (raportów rocznych, aneksów i innych dokumentów) dotyczącej umów na realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich, działań naukowych jest dokumentacja opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłana na adres ESP Centrum (/ncn/SkrytkaESP).

W przypadku braku możliwości podpisania dokumentacji, o której mowa powyżej, kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu możliwe jest podpisanie dokumentu odręcznie przez kierownika projektu i  przesłanie do Centrum na adres ESP Centrum skanu tego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby reprezentujące podmiot. Oryginał dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika projektu powinien być przechowywany w podmiocie.

Powyższe zasady dotyczą umów na realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, w których zapisy wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej).

Dokumenty dotyczące umów na realizację i finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich, działań naukowych, w których zapisy wymagają przesyłania dokumentów w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłane na adres ESP Centrum.

Powyższe uprawnienie wynika z pisma Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, które jest dostępne tutaj.

Polecamy również
Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
Horizon Europa logo
Rusza program Horyzont Europa
Webinarium: Granty ERC - wszystko co powinieneś wiedzieć o przygotowaniu wniosku
Webinarium: Granty ERC - wszystko co powinieneś wiedzieć o przygotowaniu wniosku
POLLUX X / CORE 2021
POLLUX X / CORE 2021