Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

“Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe” – EIWO

“Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe” – EIWO

Finansowany z Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

Uniwersytet Jagielloński otrzymał finansowanie na realizację projektu, finansowanego przez Szwedzka Rada ds. Badań Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej (FORTE). Projekt będzie realizowany w ramach większego konsorcjum (The University of Sheffield, Universität Vechta, Institut für Gerontologie, Technische Universität Dortmund, Jagiellonian University Krakowa)

Projekt EIWO ma na celu identyfikację rozwiązań jak i ich ewaluację, które mogą mieć znaczenie dla ograniczenia wykluczenia jak i zapewnienia równego udziału różnych grup społecznych na przestrzeni całego życia w życiu zawodowym (m.in. promowanie idei uczenia się przez całe życie, elastycznych form pracy, promowania idei dłuższej aktywności zawodowej itp.).

Projekt ma pięć celów:

  1. Dostarczyć nowej wiedzy na temat szans i ograniczeń wydłużania życia zawodowego poprzez badanie natury, przyczyn i efektów wykluczenia oraz nierówności w Szwecji i Europie ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy jako ważnego kontekstu dla odchodzenia z rynku pracy (pracodawcy)
  2. Ocenę wpływów politycznych, instytucjonalnych i korporacyjnych na nierówności szans zatrudnienia i możliwości uczenia się przez całe życie oraz poziomu zabezpieczeń i ich wpływu na trajektorie pracy w okresie około emerytalnym
  3. Zrozumienie jak wczesne lata życia wpływają na późniejsze nierówności i utrudnienia w zatrudnieniu
  4. Przekazanie rekomendacji dla polityki społecznej i dla pracodawców w celu włączania i wspierania osób na rynku pracy do kontynuowania aktywności zawodowej
  5. Zaproponowanie polityk minimalizujących ryzyka pojawiające się w ciągu życia, aby zmniejszać wykluczenie oraz nierówności w późniejszym życiu zawodowym

Tytuł projektu: “Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe” – EIWO

Nazwa konkursu: Working Life Related Challenges 2019, Type of grant: Programme Grants, Focus: Working Life​

Instytucja finansująca: Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – Forte

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 – 30.06.2025 (72 miesiące)

Koordynator projektu na UJ: Jolanta Perek-Białas, prof. UJ (Instytut Socjologii, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ)

Koordynator całego projektu: Prof. Dr. Andreas Motel-Klingebiel, Linköping University, Szwecja

Partnerzy: The University of Sheffield, Universität Vechta, Institut für Gerontologie, Technische Universität Dortmund, Jagiellonian University Krakowa

Więcej informacji na temat projektu można znaleśź na stronie: http://www.eiwoproject.org/

Polecamy również
Diamentowe Granty przyznane - aż 16 z 69 nagrodzonych to studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet w Konstancji ogłasza nabór wniosków w ramach inicjatywy Constructive Advanced Thinking (CAT)
Informacja o zmianie zasad przedsięwzięcia Granty na Granty - promocja jakości III
Uwagi dotyczące konkursu GOSPOSTRATEG IV