Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200601

Profesura Gościnna [zakończony]

Data: 01.06.2020 - 31.07.2020
Profesura Gościnna [zakończony]

Nowy program NAWA wspierający mobilność akademicką

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Bień,
tel. 12 663 30 01,
e‑mail: patrycja.bien@uj.edu.pl

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Przedmiot konkursu:

Celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. 

Polskie uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze będą mogły zatrudnić na okres 36-48 miesięcy wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy wraz z Grupą projektową w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.  

Pierwsza edycja Profesury Gościnnej NAWA otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Edycje dla pozostałych dziedzin nauki NAWA ogłosi w kolejnych latach. 

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków jest prowadzony w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. roku do godz. 15:00

Sposób składania wniosków:

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl 

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim, z wyjątkiem miejsc we wniosku gdzie podano inaczej.  

Regulacje wewnętrzne UJ:

W ramach konkursu dokumenty prosimy składać zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku w sprawie: regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

NAWA