Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejny grant ERC dla Naukowca z UJ!

Kolejny grant ERC dla Naukowca z UJ!

Dr Rafał Banka z Wydziału Filozoficznego UJ został laureatem najważniejszego europejskiego grantu. Na trzy letnie badania Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) przekazała naukowcowi prawie 230 tys. euro.

Celem projektu dr. Rafała Banki jest oparta na mereologii rekonstrukcja systemu metafizycznego w „Daodejing” - jednego z najważniejszych tekstów w filozofii chińskiej. Laureat, sięgając do najnowszych badań w dziedzinie mereologii, dokonana analizy fundamentalnych elementów metafizyki taoistycznej, która stanowić będzie punkt wyjścia do kolejnych etapów rekonstrukcji. Uwzględniają one m.in. reguły kompozycji, sposób trwania w czasie oraz przyczynowość. Naukowiec planuje także przyjrzeć się, jak uzyskana rekonstrukcja odnosi się do lokalizacji, zagadnienia szeroko dyskutowanego we współczesnej literaturze poświęconej mereologii.

Granty ERC stwarzają naukowcom warunki do realizacji twórczych i nowatorskich projektów naukowych. ERC stosuje strategię bottom-up - nie definiuje tematyki badań. Naukowcy mogą więc składać wnioski ze wszystkich dziedzin wiedzy. Badacze mają również swobodę tworzenia zespołu naukowego oraz wyboru instytucji, w której projekt będzie realizowany. Lider projektu ma zagwarantowaną niezależność naukową. To on decyduje o sprawach merytorycznych i finansowych związanych z projektem.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznaje środki na 3 główne rodzaje projektów trwających do 5 lat. Starting Grants przeznaczone są dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 1,5 mln euro.

Szczegółowe wyniki konkursu opublikowane zostały na stronie ERC - erc.europa.eu/news/StG-recipients-2019.

Więcej informacji:

Uniwersytet Jagielloński

Polecamy również
Polskie Powroty
[komunikat] LIDER XI
Oferta pracy w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów
Zatrudnianie doktorantów w projektach MSCA ITN w świetle Ustawy 2.0