Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze wniosków już dostępne!

Formularze wniosków już dostępne!

Narodowe Centrum Nauki opublikowało informacje

Narodowe Centrum Nauki informuje, że w systemie ZSUN/OSF są już dostępne formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4.

Przypominamy, że wnioski w konkursach można składać do 17 września 2019 r.

Więcej informacji o programach:

MAESTRO 11 - konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

SONATA BIS 9 - konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

UWERTURA 4 - Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Skierowany jest do naukowców, którzy planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału polskich naukowców wśród laureatów grantów ERC.

Polecamy również
Oferta pracy w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów
Zatrudnianie doktorantów w projektach MSCA ITN w świetle Ustawy 2.0
Nagroda im. Artura Rojszczaka
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory w ramach konkursów SONATINA 4 i ETIUDA 8