Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190507

[komunikat] Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców [zakończony]

Data: 07.05.2019 - 31.05.2019
[komunikat] Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców [zakończony]

MNiSW opublikowało informacje na temat składania wniosków

Instytucja ogłaszająca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedmiot konkursu:

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Stypendium ministra może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Termin naboru wniosków:

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Drabik,
tel. 12 663 38 87,
e‑mail: anna.gugulska@uj.edu.pl

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra wg wzoru (do pobrania poniżej) od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.

Tryb składania wniosków:

MNiSW wymaga składania wniosków tylko w formie elektronicznej, w tym celu należy:
1. Wysłać wniosek elektronicznie w systemie OSF za pośrednictwem opcji "Wyślij do Ministerstwa".
Jest to operacja nieodwracalna, po której nie będzie możliwe uzupełnienie lub poprawienie treści wniosku.
2. Wysłać wygenerowany z systemu OSF plik z wnioskiem na elektroniczną skrzynkę podawczą MNiSW za pomocą systemu ePUAP (wniosek powinien być wówczas podpisany elektronicznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni). Wysyłkę podpisanego wniosku przez system ePUAP obsługuje opiekun konkursu w CAWP.

UWAGA! W roku 2019 przewiduje się również możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendiów w dodatkowym terminie, tj.  od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane składaniem wniosków w pierwszym terminie proszę o:

  • przesłanie do dnia 22 maja br. roboczej wersji wniosku w celu sprawdzenia i weryfikacji
    (w postaci pliku PDF) na adres opiekuna konkursu w CAWP,
  • przekazanie do dnia 28 maja br. ostatecznej wersji wniosku podpisanej przez osobę ubiegającą się o stypendium oraz kierownika jednostki UJ (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki) w wersji papierowej oraz przesłanie na adres opiekuna konkursu w CAWP wersji elektronicznej (plik PDF).

Terminy dot. składania wniosków w terminie grudniowym zostaną podane w Komunikacie w późniejszym terminie.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

MNiSW

Wzór wniosku - aktywny formularz

Oświadczenia do wniosku

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców