Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190118

[komunikat] LIDER X [zakończony]

Data: 18.01.2019 - 18.03.2019
[komunikat] LIDER X [zakończony]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach X edycji Programu „Lider".

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiot konkursu:

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Dryja, 
tel. 12 663 38 43,
anna.dryja@uj.edu.pl

Program skierowany jest dla osób, które:

  • są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora;
  • posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego;
  • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia;
  • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownik projektu w programie LIDER;
  • pozyskają zapewnienie o zatrudnieniu w Uniwersytecie Jagiellońskim jako kierownika projektu oraz członków utworzonego przez zespołu badawczego;
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

Termin składania wniosków:

18 marca 2019 r.

Forma składania wniosków:

Wniosek należy sporządzić, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym ZSUN/OSF.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian.

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CAWP. 

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych proszę o złożenie w CAWP:

  • do dnia 4 marca 2019 r. wydrukowanego i podpisanego Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie
  • do dnia 6 marca 2019 r. roboczej wersji wniosku (może być wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP lub poprzez dostęp do wniosku w systemie),
  • do dnia 12 marca 2019 r. ostatecznej wersji wniosku podpisanej przez autora/kierownika projektu oraz kierownika jednostki UJ (Dziekana Wydziału lub stosowanie do specyfiki jednostki). 

W trosce o jakość składanych wniosków projektowych, zachęcam do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Ogłoszenie NCBiR

Formularz zgłoszenia projektu badawczego: WINDOWS, MAC, LINUX

Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT: WINDOWS, MAC, LINUX