Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190111

ETIUDA 7 [zakończony]

Data: 11.01.2019 - 15.03.2019
ETIUDA 7 [zakończony]

Komunikat Rektora w sprawie składania wniosków w konkursie NCN

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Narodowe Centrum Nauki

Przedmiot konkursu:

Konkurs jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 kwietnia 2019 r.

Opiekun konkursu w CAWP:

Marek Plewa, tel. 663 30 03,
marek.plewa@uj.edu.pl

Sposób i termin skaładania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 15 marca 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego systemu OSF

Regulacje wewnętrzne UJ: 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, wprowadzam następujące zasady i terminy składania dokumentów:

 • do dnia 1 marca 2019 r. przesłanie do weryfikacji na adres opiekuna konkursu w CAWP roboczej wersji wniosku w postaci pliku PDF,
 • do dnia 8 marca 2019 r. złożenie:
  • ostatecznej wersji wniosku, podpisanej przez wnioskodawcę oraz kierownika jednostki,
  • załącznika nr 1 tj. kopii uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopii zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego wnioskodawcy bądź oświadczenie o zamiarze wszczęcia przewodu doktorskiego do 30 kwietnia 2019 r.,
  • załącznika nr 2 tj. dokumentu w języku angielskim potwierdzającego zgodę opiekuna naukowego z ośrodka, w którym realizowany będzie staż zagraniczny wnioskodawcy,
  • załącznika nr 3 tj. wygenerowanego z systemu OSF dokumentu pn. Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie ETIUDA 7,
  • formularza rejestracji projektu [formularz do pobrania poniżej].

Wyżej wskazane terminy proszę trakować jako ostateczne.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system ZSUN/OSF jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej Potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie ETIUDA.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Ogłoszenie NCN

Formularz rejestracji projektu: ODT (Linux)DOC (Windows), PDF (Mac - prosimy wypełniać przy użyciu aplikacji Adobe Reader)