Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach PO WER 3.1 Trzecia Misja Uczelni

Grant dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach PO WER 3.1 Trzecia Misja Uczelni

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin ogłosił wyniki konkursu

Dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzyskało ponad 200 projektów z całej Polski. Wśród nich znalazł się projekt z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. PING Program Implementacji Nauk Geologicznych w Szkołach Podstawowych.

Celem projektu  jest nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie: aktywności i zawodowej, poszerzenie wiedzy ogólnej z zakresu nauk geologicznych, rozwój zainteresowań, aktywności edukacyjnej przez 240 uczestników - niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, w wieku 12-14 lat poprzez realizację działań we współpracy z nieformalnymi partnerami oraz rozwój oferty UJ jako forum aktywności społecznej.

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów  kształcenia i realizację wspólnie z JST, działającymi w obszarze edukacji działań dydaktycznych dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: aktywność społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Uczestnikami projektu będą uczniowie z 4 szkół podstawowych w przedziale klas 5, 6, 7 z poza krakowskich szkół podstawowych - uczniowie ze społeczności lokalnych i regionalnych, w stosunku do których działania projektowe przyczyniają się do rozwoju ich kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Projekt skierowany jest do uczniów, którzy rozpoczynają bądź już uczestniczą w początkowym procesie edukacji w dziedzinie nauk o Ziemi - lekcje geografii, podczas których zaczynają poznawać podstawowe pojęcia i procesy kształtujące Ziemię. Udział w projekcie to kluczowy moment w procesie edukacji, aby pokazać uczniom jak interesujący może być świat nauki i rozbudzić w nich ciekawość i chęci poznawania otaczającego świata. W projekcie  uczniowie samodzielnie będą konstruowali wiedzę m.in. poprzez obserwację, analizę, samodzielne przeprowadzanie badań i uczestnictwo w interaktywnym cyklu warsztatów. Będzie to stanowiło atrakcyjne uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania i będzie prowadzić do rozbudzenia naturalnej ciekawości i chęci poznawania otaczającego świata i nauki wśród uczestników projektu.

W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania: warsztaty o zastosowaniu geologii w architekturze, sztuce i ochronie środowiska, warsztaty o metodyce pracy geologa i geologii regionu, warsztaty z zakresu wiedzy o metodach badań geologicznych, warsztaty z zakresu wiedzy o sztuce prezentacji naukowej w oparciu o nauki geologiczne, wycieczki, zajęcia terenowe i konferencja młodych badaczy.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 900 tys. zł. Jednostką realizującą będzie Wydział Geografii i Geologii.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:

NCBR

Lista projektów

Polecamy również
Formularze wniosków OPUS 17 i PRELUDIUM 17 dostępne!
Za nami dwa spotkania informacyjne dotyczące konkursu OPUS 17
Znamy wyniki konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14!
Za nami dwa spotkania informacyjne dotyczące konkursu PRELUDIUM 17