Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najbliższe konkursy ERC

Starting Grant

Identyfikator konkursu: ERC-2018-StG

Otwarcie konkursu: 03/08/2017

Zamknięcie konkursu: 17/10/2017

Synergy Grant

Identyfikator konkursu: ERC-2018-SyG

Otwarcie konkursu: 03/08/2017

Zamknięcie konkursu: 14/11/2017

Proof of Concept Grant

Identyfikator konkursu: ERC-2018-PoC

Otwarcie konkursu: 06/09/2017

Zamknięcie konkursu: 16/01/2018, 18/04/2018, 11/09/2018

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ERC

European Research Council wspiera twórcze i pionierskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników badań.

GRANT ERC – „frontier research”

frontier research to:

  • badania pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne;
  • prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników, zmieniające rozumienie świata;
  • obarczone wysokim ryzykiem naukowym;
  • muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii); 
  • wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie europejskim.

1) ERC Starting Grant – grant dla początkujących naukowców, będących od 2 do 7 lat po doktoracie, którzy posiadają co najmniej jedną ważną publikację napisaną bez udziału promotora, a także są autorami publikacji w znaczących międzynarodowych czasopismach oraz prezentacji wygłoszonych na uznanych, międzynarodowych konferencjach. Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 1,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 2 mln euro) dla projektów trwających do 5 lat.

2) ERC Consolidator Grant – grant dla naukowców z pozycją niezależnego naukowca, będącego od 7 do 12 lat po doktoracie, którzy posiadają co najmniej kilka ważnych publikacji napisanych bez udziału promotora, a także wykazują się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi, m.in. publikacjami w znaczących recenzowanych i międzynarodowych czasopismach, wygłoszonymi na zaproszenie prezentacjami na uznanych, międzynarodowych konferencjach, a także otrzymanymi patentami, nagrodami i wyróżnieniami. Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 2 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 2,75 mln euro) dla projektów trwających do 5 lat.

3) ERC Advanced Grant – grant dla naukowców ze stopniem doktora lub wyższym o bogatym dorobku naukowym, którzy są w stanie wykazać się znaczącymi osiągnięciami naukowymi w ciągu ostatnich 10 lat kariery, posiadają m.in. publikacje w znanych i liczących się periodykach międzynarodowych (najcenniejsze są publikacje, w których aplikujący naukowiec jest autorem głównym); prace naukowe typu monografia, z których co najmniej jedna jest przetłumaczona na język obcy (ten punkt odniesienia jest ważny przy dziedzinach naukowych, w których normą jest tworzenie monografii np. nauki humanistyczne i społeczne). Ponadto w zależności od dyscypliny posiadają uznane patenty, nagrody lub członkostwo w stowarzyszeniach, towarzystwach o światowej renomie, a także prowadzili ekspedycje badawcze oraz prezentacje na uznanych międzynarodowych konferencjach. Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 2,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3,5 mln euro) dla projektów trwających do 5 lat.

4) ERC Synergy Grant - O grant mogą starać się zespoły badawcze złożone z 2 - 4 naukowców (Principal Investigators -PIs). Jeden z naukowców – tzw. corresponding PI (cPI) – powinien pełnić rolę reprezentanta całego zespołu. Kandydaci – w zależności od etapu kariery, na którym się znajdują – będą musieli przedstawić wykaz swoich dotychczasowych osiągnięć (młodzi naukowcy) lub wykaz osiągnięć z ostatnich 10 lat pracy naukowej (doświadczeni naukowcy). Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 10 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 14 mln euro) dla projektów trwających do 6 lat.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie (25 % kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa