Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przygotowanie w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zasady oraz tryb postępowania na etapie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, inwestycyjnych określa Regulamin postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji:

Realizacja projektów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 56 z 11 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze do Zarządzenia (Windows)

Pliki do pobrania
doc
Załącznik 1 - Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu (wypełnia zgłaszający zapotrzebowanie - nieobowiązkowo)
doc
Załącznik 2a - Formularz zgłoszenia projektu badawczego (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Załącznik 2b - Formularz zgłoszenia projektu badawczo-wdrożeniowego (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Załącznik 2c Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Załącznik 2d - Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Załącznik 2e - Formularz rejestracji projektu (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Załącznik 3 - Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT (dla całego konkursu wypełnia CAWP, dla indywidualnego projektu - autor/kierownik projektu)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze do Zarządzenia (Mac)

Prosimy o wypełnianie załączników przy użyciu aplikacji Adobe Reader
Pliki do pobrania
pdf
Załącznik 1 - Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu (wypełnia zgłaszający zapotrzebowanie - nieobowiązkowo)
pdf
Załącznik 2a - Formularz zgłoszenia projektu badawczego (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 2b - Formularz zgłoszenia projektu badawczo-wdrożeniowego (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 2c Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 2d - Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 2e - Formularz rejestracji projektu (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 3 - Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT (dla całego konkursu wypełnia CAWP, dla indywidualnego projektu - autor/kierownik projektu)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze do Zarządzenia (Linux)

Pliki do pobrania
odt
Załącznik 1 - Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu (wypełnia zgłaszający zapotrzebowanie - nieobowiązkowo)
odt
Załącznik 2a - Formularz zgłoszenia projektu badawczego (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 2b - Formularz zgłoszenia projektu badawczo-wdrożeniowego (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 2c Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 2d - Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 2e - Formularz rejestracji projektu (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 3 - Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT (dla całego konkursu wypełnia CAWP, dla indywidualnego projektu - autor/kierownik projektu)