Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dane rejestracyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego przydatne przy wypełnianiu wniosku

Reprezentacja

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

UWAGA: w dokumentach związanych z projektami Uniwersytet reprezentowany jest przez prof. dr hab. Stanisława Kistryna – Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych przy finansowej kontrasygnacie Kwestora UJ lub Zastępcy Kwestora UJ

Jagiellonian University, represented by the Vice-Rector for Research and Structural Funds, Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, with the financial countersignature of the JU Bursar or the JU Vice-Bursar

e-mail: prorektor.nauka@uj.edu.pl 
tel. (+48 12) 663-11-42
fax. (+48 12) 422 66 65
www.uj.edu.pl

Adres:
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

NIP: 6750002236 

REGON: 000001270

Inne dane:

PIC 999642716
OID UJ E10208245 (dot. programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne)
DUNS 422178194
NCAGE 0228H
PADOR PL-2010-CJC-1806043372

 

PKD 85.42.B Szkoły wyższe

EKD
Administrowanie edukacją 75.12.3
Szkolnictwo wyższe 80.3

Pliki do pobrania
doc
Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN
pdf
Zaświadczenie z MNiSW że UJ jest publiczną uczelnią akademicką
pdf
Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
pdf
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
pdf
Zaświadczenie o VAT