Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zasady oraz tryb postępowania na etapie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, inwestycyjnych określa Regulamin postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji:

Przygotowanie projektów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 56 z 11 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Zasady określające tryb udzielania pełnomocnictw do kierowania projektem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Załączniki

Pliki do pobrania
doc
Pełnomocnictwo do negocjacji (wypełnia CAWP)
doc
Pełnomocnictwo dla kierownika projektu (wypełnia CAWP)
doc
Pełnomocnictwo dla kierownika projektu będącego jednocześnie kierownikiem jednostki UJ (wypełnia CAWP)
doc
Pełnomocnictwo dalsze (wypełnia CAWP)
doc
Pełnomocnictwo dalsze od kierownika projektu będącego jednocześnie kierownikiem jednostki UJ (wypełnia CAWP)
doc
Załącznik 5 - Formularz wyboru kierownika projektu [DOC] (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 5 - Formularz wyboru kierownika projektu [ODT] (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 5 - Formularz wyboru kierownika projektu [PDF] (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Nowy wzór umowy z kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem UJ - projekty NCN (dawny załącznik 8, wypełnia CAWP)
doc
Nowy wzór umowy z kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem UJ - projekty NCN (dawny załącznik 8, wypełnia CAWP) - wersja PL/EN
doc
Nowy wzór umowy z kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem UJ - pozostałe projekty (dawny załącznik 8, wypełnia CAWP)
docx
Nowy wzór umowy z kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem UJ - pozostałe projekty (dawny załącznik 8, wypełnia CAWP) - wersja PL/EN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron