Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zasady oraz tryb postępowania na etapie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, inwestycyjnych określa Regulamin postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji:

Przygotowanie projektów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 56 z 11 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Zasady określające tryb udzielania pełnomocnictw do kierowania projektem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Załączniki do Zarządzenia

Pliki do pobrania
doc
Załącznik 4 - Pełnomocnictwo do negocjacji (wypełnia CAWP)
doc
Załącznik 5 - Formularz wyboru kierownika projektu [DOC] (wypełnia autor/kierownik projektu)
odt
Załącznik 5 - Formularz wyboru kierownika projektu [ODT] (wypełnia autor/kierownik projektu)
pdf
Załącznik 5 - Formularz wyboru kierownika projektu [PDF] (wypełnia autor/kierownik projektu)
doc
Załącznik 6 - Pełnomocnictwo dla kierownika projektu (wypełnia CAWP)
doc
Załącznik 7 - Pełnomocnictwo dalsze (wypełnia CAWP)
doc
Nowy wzór umowy z kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem UJ - projekty NCN (dawny załącznik 8, wypełnia CAWP)
doc
Nowy wzór umowy z kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem UJ - pozostałe projekty (dawny załącznik 8, wypełnia CAWP)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron