Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przepisy i wzory dokumentów

Regulamin zatrudniania i wynagradzania w projektach

Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów (zarządzenie 96)

Załączniki do Regulaminu 

Załączniki w wersji edytowalnej są ponadto dostępne na stronie Działu Spraw Osobowych UJ. 

Dokumenty powiązane:

Ww. Regulamin jest dokumentem stanowiącym uszczegółowienie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (par. 33).

Stawki w projektach

Poniżej przedstawione są dokumenty źródłowe, z których należy korzystać przy planowaniu stawek wynagrodzenia w projektach. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie wytycznych programowych zachęcamy do konsultowania poszczególnych przypadków z Zespołem ds. kwalifikowalności wynagrodzeń CAWP.

Komunikat Rektora UJ w sprawie uśrednionego uniwersyteckiego wynagrodzenia na rok:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Załącznik nr 11 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

W zakresie, którego nie reguluje ww. Załącznik stosuje się następujące dokumenty:

Zarządzenie nr 102 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w UJ

Uchwała nr 113/IX/2015 Senatu UJ w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń

Umowy cywilnoprawne

Zarządzenie nr 123 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi w celu wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy

Wzory dokumentów niezbędne do zawierania umów cywilnoprawnych