Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zatrudnianie doktorantów w projektach MSCA ITN w świetle Ustawy 2.0

Zatrudnianie doktorantów w projektach MSCA ITN w świetle Ustawy 2.0

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, począwszy od października 2019 r., kształcenie doktorantów odbywa się w szkole doktorskiej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, począwszy od października 2019 r., kształcenie doktorantów odbywa się w szkole doktorskiej (art. 198 ust. 1), a doktoranci nieposiadający stopnia doktora otrzymują stypendium doktoranckie (art. 209 ust. 1) wypłacane przez podmiot prowadzący szkołę doktorską (art. 209. ust. 9).

Zgodnie z zasadami realizacji projektów MSCA Innovative Training Networks (ITN) początkujący naukowcy muszą być zatrudniani do realizacji projektów na podstawie czasowej umowy o pracę, z pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym, chyba, że krajowe przepisy jednoznacznie tego zabraniają (GA, Art.6.2(b) (i)).

Zagadnienie to jest wyjaśnione szczegółowo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można znaleść:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

MSCA ITN Grant Agreement

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polecamy również
Ogłoszenie wyników naboru „Wsparcie szpitali jednoimiennych - Uniwersytet Jagielloński otrzymał dofinansowanie
European Green Deal: wirtualne spotkanie brokerskie Izraela i Grupy Wyszehradzkiej
NCN ogłasza nowe konkursy OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2
Nabór wniosków na organizację wydarzeń naukowych w SN PAN w Paryżu w 2021 r.