Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory w ramach konkursów SONATINA 4 i ETIUDA 8

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory w ramach konkursów SONATINA 4 i ETIUDA 8

Już po raz czwarty został otworzony nabór wniosków w konkursie SONATINA a po raz ósmy w konkursie ETIUDA.

Naukowcy będą mogli ubiegać się w nich o finansowanie projektów badawczych i stypendiów doktorskich. Łączny budżet ogłoszonych konkursów to 30 milionów złotych.

Opiekun konkursu w CAWP:

Sylwia Śliwińska,
tel. 12 663 30 12,
e‑mail: sylwia.sliwinska@uj.edu.pl

Monika Wojtasińska,
tel. 12 663 38 39,
e‑mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

SONATINA 4 to konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 r.

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży trwających od 3 do 6 miesięcy w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

W ramach grantu trzeba zaplanować zatrudnienie kierownika projektu w jednostce realizującej, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na cały planowany okres trwania projektu. Nowością w tej edycji konkursu SONATINA jest wymóg stanowiący, że zatrudnienie kierownika projektu musi zostać zaplanowane w jednostce innej niż podmiot, w którym uzyskał on stopień naukowy doktora.

Laureaci SONATINY 4 mogą otrzymać od niemal 6 do ponad 18 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu w kraju, w którym będą realizować staż, oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży.

 

Opiekun konkursu w CAWP:

Marek Plewa,
tel. 12 663 30 03,
e‑mail: marek.plewa@uj.edu.pl

ETIUDA 8 jest konkursem skierowanym do osób stojących u progu kariery naukowej (tj. do osób, które są uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora).

Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. W konkursie ETIUDA można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym, który można zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą wynosi również od ok. 6 do 18 tys. zł miesięcznie, plus do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży.

Laureaci ETIUDY 8 będą zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 16 marca 2020 r. do godziny 16:00. 

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunami konkursu w CAWP.

Komunikaty Rektora:

SONATINA 4

ETIUDA 8

 

Polecamy również
Ogłoszenie wyników naboru „Wsparcie szpitali jednoimiennych - Uniwersytet Jagielloński otrzymał dofinansowanie
European Green Deal: wirtualne spotkanie brokerskie Izraela i Grupy Wyszehradzkiej
NCN ogłasza nowe konkursy OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2
Nabór wniosków na organizację wydarzeń naukowych w SN PAN w Paryżu w 2021 r.