Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200601

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich [zakończony]

Data: 01.06.2020 - 31.07.2020
STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich [zakończony]

NAWA ogłasza nabór

Instytucja ogłaszająca:

Opiekuni konkursu w CAWP:

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn,
tel. 12 663 10 88
ewelina.dylag@uj.edu.pl

Agata Pik
tel. 12 663 38 42
agata.pik@uj.edu.pl

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Przedmiot konkursu:

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat, którego celami szczegółowymi są:

  • doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych doktorantów poprzez przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do polskich uczelni;
  • zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
  • rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
  • wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
  • pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
  • wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej, a także zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree;
  • realizacja przez doktorantów projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia lub ich kształceniu oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Dofinansowanie Projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynieść maksymalnie 2  000 000 zł. Wartość projektu powiększana jest o finansowy wkład własny Wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 10% wartości kwoty, o którą Wnioskodawca aplikuje w Agencji.

Sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać za pomocą systemu teleinformatycznego NAWA 

Termin składania wniosków:

31 lipca 2020 r. do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Więcej informacji:

Ogłoszenie na stronie NAWA