Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200616

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta 2020

Data: 16.06.2020 - 30.09.2020
Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta 2020

FNP zachęca do aplikowania w konkursie

Instytucja ogłaszająca:

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Cel konkursu:

Uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami. Stypendium stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).

Adresatami są wybitni niemieccy uczeni, którzy są liderami w swoich obszarach badawczych i prowadzą badania wnoszące istotny wkład w naukę światową.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać do konkursu polscy uczeni.

Termin składania wniosków:

30 września 2020 r.

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez system obsługi wniosków FNP

Więcej informacji:

FNP

Regulamin konkursu

Instrukcja przygotowania wniosku