Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres CAWP

Ul. Czapskich 4, I piętro
31-110 Kraków

Dyrektor Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów

Dorota Buchwald-Cieślak - Dyrektor CAWP (dłuższa nieobecność)
e-mail: dorota.buchwald@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 33, kom. 504 786 206

Mirosława Rączka - Zastępca Dyrektora CAWP (pokój 127)
e-mail: mirka.raczka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 41

 • zarządzanie CAWP;
 • nadzór merytoryczny i osobowy nad Zespołami ds. projektów wdrożeniowych i inwestycyjnych, projektów edukacyjnych i upowszechniających naukę oraz Sonata, Preludium, Etiuda;
 • nadzór merytoryczny i osobowy nad: projektami MNISW, programem MINIATURA, pozostałymi grantami i stypendiami krajowymi;
 • nadzór merytoryczny i osobowy nad: SAP (w tym konta bankowe), POLon, GUS;
  udział w EZD, SBNUJ;
 • e-formularze (strona www, aplikacje);
 • zmiana zarządzenia nr 56 rektora UJ w sprawie przygotowania i realizacji projektów w UJ.

Elżbieta Wito - Zastępca Dyrektora CAWP (pokój 107)
e-mail: elzbieta.wito@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 07

 • nadzór merytoryczny i osobowy nad Zespołami ds. projektów międzynarodowych, w tym ERC oraz ds. projektów NCN (z wyłączeniem projektów MINIATURA);
 • Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza, w tym działania CAWP (SBNUJ, LiderUJ, PM);
 • kwestie dotyczące internacjonalizacji, w tym współpraca z Pełnomocnikami ds. internacjonalizacji;
 • nadzór nad sieciami: The Guild, Coimbra, Utrecht;
 • nadzór nad działaniem brokera informacji;
 • nadzór i organizacja szkoleń merytorycznych dla kierowników i zespołów projektowych;
 • Visibility project;
 • Federacja;
 • Lean Management w zakresie spraw merytorycznych dot. przygotowania i realizacji projektów;
 • udział w Komisji SKFBNiWM.

Joanna Szwej - Zastępca Dyrektora CAWP (pokój 106)
e-mail: joanna.szwej@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 92

 • nadzór merytoryczny i osobowy nad Zespołem ds. kwalifikowalności wynagrodzeń;
 • nadzór merytoryczny i osobowy nad stanowiskami ds. formalno-prawnych;
 • organizacja i nadzór nad szkoleniami dla pracowników CAWP;
 • Logo HR Excellence in Research;
 • udział w EZD;
 • udział w procesach kadrowo-płacowych (SAP);
 • udział w pracach nad regulaminami wynagradzania;
 • Lean Management w zakresie spraw dot. procesów dodatkowych (okołoprojektowe, CAWP).

Edyta Nowak - Zastępca Dyrektora CAWP (dłuższa nieobecność)
e-mail: edyta.1.nowak@uj.edu.pl

Helpdesk

e-mail: cawp@uj.edu.pl

Sekretariat

Sylwia Śliwińska (pok. 102)
e-mail: sylwia.sliwinska@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 91

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe programy badawcze

HARMONIA, SHENG, CDN Dioscuri, COST, Granty na Granty, Cornet, konkursy KE, inne konkursy zagraniczne

Sebastian Bąk - koordynator zespołu (pokój 118)
e-mail: sebastian.bak@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 46

Patrycja Bień (pokój 118)
e-mail: patrycja.bien@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 01

Agnieszka Kołodziejska-Skrobek (pokój 118)
e-mail: agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 23

Magdalena Obłoza (pokój 118)
e-mail: magdalena.obloza@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 08

Bernadetta Patecka (pokój 118)
e-mail: bernadetta.patecka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 22

Katarzyna Kubica-Oroń (dłuższa nieobecność)
e-mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

Krajowe i międzynarodowe programy edukacyjne i upowszechniające naukę

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn - koordynator zespołu (pokój 108)
e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl
tel. 12 663 10 88
 

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka (pokój 108)
e-mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 40

Aneta Fausek (pokój 108)
e-mail: aneta.fausek@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 07

Agata Kozielska (pokój 108)
e-mail: agata.kozielska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 04

Agata Pik (pokój 108)
e-mail: agata.pik@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 42

Krajowe projekty badawcze

OPUS, SYMFONIA, MAESTRO

Monika Pacholczyk - koordynator zespołu (pokój 107)
e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl
tel.12 663 30 09

Mateusz Basarab (pokój 107)
e-mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 64

Elżbieta Wito (pokój 107)
e-mail: elzbieta.wito@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 07

Jakub Górka (pokój 107)
e-mail: jakub.gorka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 11

Agnieszka Gajda-Górecka (pokój 107)
e-mail: agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 25

Krajowe programy badawcze i stypendia

SONATA, SONATA BIS, PRELUDIUM, ETIUDA, FUGA, MINIATURA, START, Diamentowy Grant, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Iwona Brzozowska (pokój 131)
e-mail: iwona.brzozowska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 00

Joanna Łyczek (pokój 128)
e-mail: joanna.buda@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 39

Alicja Franaszek (pokój 128)
e-mail: alicja.franaszek@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 12

Katarzyna Pilipowicz (pokój 129)
e-mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 05
 

Michał Maleszka (pokój 126)
e-mail: michal.maleszka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 06

Marek Plewa (pokój 129)
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 03

Aleksandra Ryś (pokój 129)
e-mail: aleksandra.rys@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 02

Krajowe projekty wdrożeniowe i inwestycyjne

Magdalena Duda (pokój 130)
e-mail: magdalena.duda@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 27

Anna Dryja (pokój 130)
e-mail: anna.dryja@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 43

Paweł Moń (pokój 130)
e-mail: pawel.mon@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 34

Edyta Nowak (dłuższa nieobecność)
e-mail: edyta.1.nowak@uj.edu.pl

Zespół ds. kwalifikowalności wynagrodzeń

 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wynagrodzeń w projektach;
 • konsultowanie zapisów wytycznych programowych w części dotyczącej wynagrodzeń;
 • konsultowanie zasad zatrudniania we wszystkich projektach realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • informowanie o możliwych sposobach wynagradzania w poszczególnych projektach - konsultowanie wysokości stawek wynagrodzeń w projektach.

Joanna Szwej - koordynator zespołu (pokój 106)
e-mail: joanna.szwej@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 92

Dominika Spieszny (pokój 106)
e-mail: dominika.spieszny@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 89

Aleksandra Weiss (pokój 106)
e-mail: aleksandra.weiss@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 73

Paulina Kmita (pokój 106)
e-mail: paulina.kmita@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 35

Kamila Balicka (dłuższa nieobecność)
e-mail: kamila.balicka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 73

Joanna Boroń (dłuższa nieobecność)
e-mail: j.o.boron@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 89

Zespół ds. obsługi formalno-prawnej projektów

 • opracowywanie wzorów, konsultowanie i negocjowanie umów konsorcjów, umów o współpracy, listów intencyjnych, umów o finansowanie projektów, aneksów i innych zmian niewymagających formy aneksu, w tym współpraca z Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. prawnych;
 • konsultowanie i aktualizowanie wewnątrzuczelnianych procedur dotyczących realizacji projektów; 
 • konsultowanie aktów prawnych oraz wytycznych dotyczących projektów;
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej otrzymanie finansowania oraz realizację projektu w UJ;
 • konsultowanie trybu i form dokonywania zakupów w projektach UJ oraz dokumentacji związanej z zamówieniami, w tym współpraca z Działem Zamówień Publicznych;
 • przygotowywanie odwołań, protestów i wyjaśnień na potrzeby przygotowywanych i realizowanych projektów;
 • monitorowanie udzielonej i otrzymanej przez UJ pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis;
 • stała współpraca z jednostkami UJ zaangażowanymi do obsługi projektów.

Tomasz Guzik (pokój 105)
e-mail: tomasz.d.guzik@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 52

Marta Gawłowicz (pokój 105)
e-mail: marta.gawlowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 16

Zespół ds. informacji, sprawozdawczości i ewidencjonowania projektów

Natalia Stelmaszewska (pokój 131)

e-mail: nat.musial@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 33

 • administrowanie i dodawanie treści na stronę www CAWP;
 • organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń w zakresie przygotowania i realizacji projektów w UJ; 
 • upowszechnianie informacji na temat konkursów przeznaczonych dla jednostek UJ;
 • prowadzenie ewidencji składanych wniosków i realizowanych projektów na potrzeby władz Uczelni i jednostek UJ.

Anna Franczak-Bucka (pokój 126)
e-mail: anna.franczak-bucka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 93

 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, zestawień na potrzeby jednostek UJ i instytucji zewnętrznych (GUS) oraz wprowadzanie i aktualizacja danych o projektach do systemu POL-on;
 • obsługa administracyjna projektów w ramach DS i DSC;
 • obsługa projektów w systemie SAP.

Anna Drabik (pokój 126)
e-mail: anna.gugulska@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 87

Michał Maleszka (pokój 126)
e-mail: michal.maleszka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 06

 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, zestawień na potrzeby jednostek UJ i instytucji zewnętrznych (GUS) oraz wprowadzanie i aktualizacja danych do systemie POL-on;
 • obsługa projektów w systemie SAP.