Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181009

[komunikat] BEETHOVEN Classic 3 i BEETHOVEN Life 1 [zakończony]

Data: 09.10.2018 - 17.12.2018

NCN ogłosiło konkursy na polsko-niemieckie projekty badawcze

Opiekun konkursu w CAWP:

Agnieszka Kołodziejska-Skrobek, 
tel. 12 663 30 23,
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

w kwestiach dot. zatrudniania i wynagradzania w projektach prosimy o kontakt z:

Joanną Szwej,
tel. 12 663 38 92
joanna.szwej@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Narodowe Centrum Nauki

Przedmiot konkursu:

Konkursy na polsko-niemieckie projekty badawcze, które obejmują badania podstawowe realizowane przez zespoły polsko-niemieckie:

 • dla programu BEETHOVEN Classic 3 - w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych,
 • dla programu BEETHOVEN Life 1 - w zakresie nauk o życiu.

Termin składania wniosków: do 17 grudnia 2018 r.

Sposób składania wniosków:

 • Narodowe Centrum Nauki wymaga składania wniosków za pośrednictwem elektronicznego systemu OSF,
 • wydrukowanu z systemu ZSUN/OSF wniosek (wersja pełna), kompletny i uzupełniony o podpis kierownika projektu oraz kierownika jednostki, w której będzie realizowany projekt (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki) należy przedłożyć do CAWP w celu zatwierdzenia przez Władze UJ.

Regulacje wewnętrzne UJ: 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, jednostki zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć w CAWP:

 • w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot złożony do dnia 26 listopada 2018 r. projektu umowy o utworzeniu podmiotu złożonego (konsorcjum) lub wytycznych do umowy o utworzeniu podmiotu złożonego do p. Ewy Prażuch, tel. 12 663 30 10, ewa.prazuch@uj.edu.pl,
 • do dnia 30 listopada 2018 r. roboczej wersji wniosku: wydruk z zystemu ZSUN/OSF oraz Joint Project Description (wersje elektroniczne w postaci plików PDF proszę przesłać adres opiekuna konkursu w CAWP),
 • do dnia 10 grudnia 2018 r. ostatecznej wersji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz:
 1. umowy o utworzeniu podmiotu złożonego - wersja papierowa (jeżeli wymagana),
 2. wygenerowanym z systemu ZSUN/OSF (zakładka Elektroniczna wysyłka wniosku) Potwierdzeniem złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą (podpisanym wg instrukcji przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszego Komunikatu),
 3. wygenerowanym z systemu ZSUN/OSF (zakładka Elektroniczna wysyłka wniosku) Potwierdzeniem złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu (podpisanym przez kierownika projektu),
 4. wydrukowanym i podpisanym formularzem rejestracji projektu,

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcamy Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Zwracamy uwagę, że wysłanie wniosku przez system ZSUN/OSF jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian.

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej Oświadczenia o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej oraz Potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą. 


Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Załącznik nr 1

Formularz rejestracji projektu: ODT (Linux), DOC (Windows), PDF (Mac - prosimy wypełniać przy użyciu aplikacji Adobe Reader)

Ogłoszenie na stronie NCN