Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181009

[komunikat] OPUS 16 [zakończony]

Data: 09.10.2018 - 17.12.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs OPUS 16 na projekty badawcze.

Opiekunowie konkursu w CAWP:

w kwestiach dotyczących zatrudniania
i wynagradzania
proszę o kontakt z:
Joanną Szwej, tel. 12 663 38 92, joanna.szwej@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowe Centrum Nauki

Na co można dostać dofinansowanie: na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Zakończenie naboru wniosków: 17 grudnia 2018 r. 

Narodowe Centrum Nauki wymaga składania wniosków w elektronicznym systemie OSF (Obsługi Strumieni Finansowania).

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć w CAWP:

  • w przypadku projektu składanego w konsorcjum, w terminie do dnia 21 listopada 2018 r. projekt umowy konsorcjum lub wytyczne do umowy konsorcjum do p. Ewy Prażuch, tel. 12 663 30 10, ewa.prazuch@uj.edu.pl,
  • do dnia 26 listopada 2018 r. roboczą wersję wniosku przesłaną w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP
  • do dnia 10 grudnia 2018 r. ostateczną wersję wniosku w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi dokumentami tj.:
    • wydrukowanym i podpisanym formularzem rejestracji projektu,
    • wygenerowanego i wydrukowanego z systemu OSF dokumentu pn. "Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą” - dotyczy osób zatrudnionych w UJ na podstawie umowy o pracę, lub w przypadku składania wniosku przez osoby fizyczne: "Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego",

Z uwagi na pojawiające się problemy techniczne z funkcjonowaniem systemu OSF prosimy o przestrzeganie wskazanych terminów przekazywania dokumentów do CAWP. Wyżej wymienione terminy prosimy traktować jako ostateczne.

W związku z powyższym serdecznie informujemy, że nie będą rozpatrywane prośby dotyczące możliwości składania wniosków w terminach późniejszych niż wyznaczone w niniejszym Komunikacie.

Wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej Potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą, a w przypadku składania wniosku przez osoby fizyczne: Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego.

Skany ww. dokumentów podpisanych przez władze UJ zostaną przesłane na podane przez Państwa adresy e-mailowe przez opiekunów konkursu w CAWP.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Formularz rejestracji projektu: ODT (Linux), DOC (Windows), PDF (Mac - prosimy wypełniać przy użyciu aplikacji Adobe Reader)

Ogłoszenie konkursu na stronie NCN