Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181009

[komunikat] Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Uniwersalia

Data: 09.10.2018 - 31.10.2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki w ramach dwóch modułów: „Uniwersalia” 2.1 i „Uniwersalia” 2.2.

Opiekun konkursu w CAWP:

Marek Plewa,
tel. 12 663 30 03
marek.plewa@uj.edu.pl

Pomoc w kwestiach dotyczących
zatrudniania i wynagradzania:

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedmiot konkursu:

  • Uniwersalia 2.1 - finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.
  • Uniwersalia 2.2 - finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Terminy naboru wniosków: do 9 listopada 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga składania wniosków wraz z załącznikami w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (Obsługi Strumieni Finansowania) oraz w wersji papierowej, zaopatrzonej w podpisy: autora/kierownika projektu oraz kieronika jednostki UJ (Dziekana Wyziału lub stosownie do specyfiki jednostki)

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć w CAWP:

  • do dnia 18 października 2018 r. roboczą wersję wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP),
  • do dnia 24 października 2018 r.:
  1. ostateczną wersję wniosku wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu (wydruk całego wniosku po jego zamknięciu (podpisanego przez autora/kierownika projektu oraz kierownika jednostki UJ (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki),
  2. dwóch egzemplarzy dokumentu "Wniosek do Ministerstwa" ( tj. jednostronicowego dokumentu z oświadczeniami) podpisanych przez autora/kierownika projektu oraz kierownika jednostki UJ (Dziekana Wydziału lub Kierownika jednostki), uwaga: dokumenty z punktów 1 i 2 w stopce muszą mieć zgodne parametry czasowe,
  3. wydrukowany i podpisany formularz zgłoszenia projektu badawczego.

Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.
Wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej. 

Uprzejmie informujemy, że nie będą rozpatrywane pośby dot. możliwości składania wniosków
w terminach późniejszych niż wyznaczone w niniejszym Komunikacie.

Dokumenty w wersji papierowej przyjmowane będą w sekretariacie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów (ul. Czapskich 4, I piętro).

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Formularz zgłoszenia projektu badawczego: ODT (Linux), DOC (Windows), PDF (Mac - prosimy wypełniać przy użyciu aplikacji Adobe Reader)

Ogłoszenie na stronie MNiSW: Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2