Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180927

[komunikat] Wymiana bilateralna pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską "CANALETTO" [zakończony]

Data: 27.09.2018 - 31.10.2018
[komunikat] Wymiana bilateralna pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Drabik,
tel. 12 663 38 87,
anna.gugulska@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Przedmiot konkursu: 

Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projety badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i Włoch. Maksymalna wysokość finansowania z budżetu NAWA wynosi 20 000 PLN.

Termin naboru wniosków:

31 października 2018 r. do godz. 15.00

Forma składania wniosków:

NAWA wymaga składania wniosków tylko w formie elektronicznej, w tym celu należy:

  • dokonać rejestracji wniosku w systemie NAWA dostępnym pod adresem: www.nawa.gov.pl;
  • wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Wniosek w formie elektrnicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji drukowanej wniosku.

Regulacje wewnętrzne UJ:

W ramach konkursu dokumenty prosimy składać zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku w sprawie: regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zaintereswane udziałem w konkursie proszone są o:

  • przesłanie do dnia 22 października 2018 r. roboczej wersji tj. OPISU PLANOWANYCH DZIAŁAŃ w celu sprawdzenia i weryfikacji (w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP),
  • przekazanie do dnia 25 października 2018 r.:
    • ostatecznej wersji OPISU PLANOWANYCH DZIAŁAŃ podpisanej przez autora/kierownika projektu oraz kierownika jednostki UJ (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki),
    • wydrukowanego i podpisanego Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego.

Więcej informacji:

Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego: WINDOWS, MAC, Linux

Komunikat Rektora

Ogłoszenie na stronie NAWA