Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180927

[komunikat] START [zakończone]

Data: 27.09.2018 - 31.10.2018
[komunikat] START [zakończone]

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków na stypendia dla młodych uczonych w ramach programu START

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Drabik, tel. 12 663 38 87,
e-mail: anna.gugulska@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Cel programu:

Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego. Stypendia przyznawane są młodym badaczom w dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych. Podstawę oceny kandydata stanowi naukowa jakość i oryginalność jego dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami oraz wartość naukowa osiągnięcia.

Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2018 r.

Procedura aplikowania obejmuje dwa etapy:

  1. rejestracja kandydatów online - wysłanie elektronicznej wersji wniosku, publikacji oraz pozostałych wymaganych załączników (wnioski.fnp.org.pl),
  2. przesłanie wydrukowanego wniosku z wymaganymi podpisami i załącznikami (z wyłączeniem tekstów publikacji) na adres FNP.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o:

  • przesłanie do dnia 22 października 2018 r. w celu sprawdzenia i weryfikacji roboczej wersji wniosku na adres mailowy opiekuna konkursu w CAWP
  • złożenie w CAWP w terminie do dnia 26 października 2018 r. wydrukowanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (z wyłączeniem tekstów publikacji) w jednym egzemplarzu. Wniosek powinien być podpisany przez kandydata, opiekuna naukowego w UJ oraz kierownika jednostki UJ (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki).

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Szczegółowe warunki konkursu