Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180927

[komunikat] Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Dziedzictwo narodowe

Data: 27.09.2018 - 31.10.2018
[komunikat] Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Dziedzictwo narodowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na realizację projektów badawczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w module „Dziedzictwo narodowe”

Opiekun konkursu w CAWP:

Aleksandra Ryś, tel. 12 663 30 02,
e‑mail: aleksandra.rys@uj.edu.pl

Pomoc w kwestiach dotyczących
zatrudniania i wynagradzania:
Joanna Szwej, tel. 12 663 38 92,
e-mail: joanna.szwej@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedmiot konkursu:

Opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Termin naboru wniosków: do 9 listopada 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga składania wniosków wraz z załącznikami w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (Obsługi Strumieni Finansowania) oraz w wersji papierowej, podpisanej przez autora projektu oraz kierownika jednostki UJ

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć w CAWP:

  • do dnia 17 października 2018 r.: 
  1. roboczą wersję wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP),
  2. i w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum, propozycji projektu umowy konsorcjum lub wytycznych do umowy konsorcjum do p. Ewy Prażuch, tel: 12 663 30 10, ewa.prazuch@uj.edu.pl
  • do dnia 24 października 2018 r.:
  1. ostateczną wersję wniosku w jednym egzemplarzu ( wydruk całego wniosku po jego zamknięciu), podpisanego na końcu przez Kierownika projektu i Kieronik jednostki UJ (Dziekana Wydziału/Dyrektora BJ)
  2. w dwóch egzemplarzach dokumentu "Wniosek do Ministerstwa" (tj. jednostronicowego dokumentu z oświadczeniami) podpisanego przez Kierownika projektu oraz kierownika jednostki UJ (Dziekana Wydziału/Dyrektora BJ). Dokumenty z punktów 1 i 2 w stopce muszą mieć takie same parametry czasowe.
  3. wydrukowany i podpisany Formularz zgłoszenia projektu badawczego

Więcej informacji:

Uwaga!!! W związku ze zmianami w układzie strony internetowej MNiSW, linki podane w komunikacie Rektora mogą być nieaktualne. Informacji o konkursach należy szukać w zakładce "Co robimy?" => "Programy i inicjatywy".

Komunikat Rektora

Formularz zgłoszenia projektu badawczego: DOC (Windows), ODT (Linux), PDF (Mac - prosimy wypełniać przy użyciu aplikacji Adobe Reader)

Ogłoszenie na stronie MNiSW