Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180417

[komunikat] MINIATURA 2 [zakończony]

Data: 17.04.2018 - 31.12.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych

Opiekuno konkursu w CAWP:

Michał Maleszka, 
tel. 12 663 30 06,
michal.maleszka@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Narodowe Centrum Nauki

Przedmiot konkursu:

Pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, m.in.  badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze czy konferencyjne.

Miejsce i termin składania wniosków:

Nabór wniosków jest ciągły i potrwa od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF

Regulacje wewnętrzne UJ: 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, wprowadzono następujące zasady składania dokumentów

  •  przesłanie na adres opiekuna konkursu w CAWP roboczej wersji wniosku w formie elektronicznej (w postaci pliku pdf), przynajmniej 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku,
  • złożenie w CAWP (w 1 egz.) przynajmniej 5 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku:
    1. ostatecznej wersji wniosku o finansowanie działania naukowego, podpisanej przez kierownika projektu oraz kierownika jednostki, w której będzie realizowany projekt (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki),
    2. formularza rejestracji projektu,
W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach. 


Wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu z CAWP.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Formularz rejestracji projektu: ODT (Linux), DOC (Windows), PDF (Mac - prosimy wypełniać przy użyciu aplikacji Adobe Reader)

Ogłoszenie na stronie NCN