Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180208

[komunikat] Granty na granty - promocja jakości II [zakończony]

Data: 08.02.2018 - 31.10.2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Dobranowska-Filipczuk,
tel. 12 663 30 01,
anna.dobranowska@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel programu:

Wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej

Termin składania wniosków: 1 marca 2018 - 31 października 2018

Forma składania wniosków: informacja zostanie podana po opublikowaniu ogłoszenia przez MNiSW

Regulacje wewnętrzne UJ:

Osoby zainteresowane składaniem wniosku proszone są o przesłanie do CAWP roboczej wersji wniosku lub dodanie opiekuna konkursu CAWP jako redaktora pomocniczego do wniosku w systemie OSF. Po uzyskaniu ewentualnych uwag i uwzględnieniu ich należy dostarczyć do CAWP:

  • 1 egzemplarz wydrukowanego wniosku opatrzony podpisem Kierownika projektu oraz Kierownika jednostki, która stara się o środki w ramach Programu (Dziekan Wydziału lub stosowanie do specyfiki jednostki);
  • wygenerowane z systemu OSF „Oświadczenie potwierdzające złożenie wniosku w ramach programu Granty na granty – promocja jakości II” kontrasygnowane przez Kierownika jednostki (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki) poniżej miejsc przeznaczonych na podpisy władz UJ.

Więcej informacji:

Uwaga!!! W związku ze zmianami w układzie strony internetowej MNiSW, linki podane w Komunikacie Rektora mogą być nieaktualne. Informacji o konkursach należy szukać w zakładce "Co robimy?" => "Programy i inicjatywy".

Komunikat Rektora

Ogłoszenie o konkursie