Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210909

Welcome to Poland

Data: 09.09.2021 - 10.11.2021
Welcome to Poland

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka,
tel. 12 663 38 40,
e-mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn,
tel. 12 663 10 88,
e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl

Opiekun konkursu w Dziale Nauki CM UJ:

Magdalena Łopuszańska-Rusek,
tel. 512 749 598,
e-mail: magdalena.lopuszanska-rusek@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Przedmiot konkursu: 

Głównym celem programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

Termin składania wniosków:

do 10 listopada 2021 r. godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób składania wniosków: 

NAWA wymaga składania wniosków tylko w formie elektronicznej, w tym celu wniosek należy wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA, nie później niż do godz. 15:00 ostatniego dnia naboru tj. 10 listopada 2021 r.

Wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ lub CM UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu:

  • w CAWP w przypadku projektu składanego przez jednostkę UJ,
  • w Dziale Nauki w przypadku projektu składanego przez jednostkę CM UJ.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Z uwagi na to, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć tylko 3 wnioski, proszę o złożenie do 8 października 2021 r. deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego komunikatu. Proszę o dokonanie wyboru i przesłanie jednej propozycji z jednostki.

Propozycje wniosków można składać w formie elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez Kierownika jednostki organizacyjnej (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji.

  • Jednostka UJ zgłasza do opiekuna konkursu w CAWP jeden wniosek wskazany przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).
  • Jednostka CM UJ zgłasza do opiekuna konkursu w Dziale Nauki CM UJ jeden wniosek wskazany przez Kierownika jednostki organizacyjnej CM UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym trybie procedowania wniosków. Opiekun konkursu w CAWP i Dziale Nauki CM UJ poinformuje o decyzji Władz UJ.

Po przekazaniu informacji o wybranych do dalszego procedowania wnioskach:

  • W przypadku jednostek UJ: opiekun konkursu w CAWP skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranego projektu w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, a także wersji roboczej i ostatecznej wniosku).
  • W przypadku wniosków z CM UJ: opiekun konkursu w Dziale Nauki skontaktuje się z przedstawicielem Wydziału/Jednostki w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych.

Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych

zał nr 1 do Komunikatu