Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210909

Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą

Data: 09.09.2021 - 28.10.2021
Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą

Instytucja ogłaszająca:

NAWA

Opiekun konkursu w CAWP:

Kaja Stompór-Lesiecka,
tel.12 663 38 87
e‑mail: kaja.stompor@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i  prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z  Polski i  partnerów z Ukrainy, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi (dalej „Działanie”).

Środki na Projekty w  ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu (dalej „Projekt”) muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Ukrainie.

Wnioski złożone w Polsce i w Ukrainie powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Sposób i forma składania wniosków:

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w  systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego oraz streszczenie Projektu stanowiące część wniosku (w języku angielskim).

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie do 28 października 2021 r. do  godziny 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy.

Więcej informacji:

NAWA - ogłoszenie o konkursie