Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210806

Teaming for Excellence

Data: 06.08.2021 - 05.10.2021
Teaming for Excellence

Instytucja ogłaszająca:

Komisja Europejska

Opiekun konkursu w CAWP:

Magdalena Żychowska,
tel. 12 663 30 08,
e‑mail: m.zychowska@uj.edu.pl

Katarzyna Kubica-Oron,
tel. 12 663 30 33,
e‑mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

 

Przedmiot konkursu:

Teaming to program mający na celu utworzenie nowych, bądź też znaczącą modernizację istniejących już Centrów Doskonałości z siedzibą w państwach członkowskich lub regionach, które są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badań i innowacji. Istotą programu jest wytworzenie mechanizmu łączenia sił (Teaming) z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie (lub konsorcjami takich instytucji), krajowymi lub regionalnymi władzami oraz agencjami do spraw badań na poziomie krajowym lub regionalnym.

Wnioskodawcy zobligowani są do przedstawienia długoterminowej strategii w dziedzinie nauki i innowacji określającą przyszłość Centrum Doskonałości oraz podkreślającą wyraźny związek ze Strategią Inteligentnej Specjalizacji.

Termin składania wniosków:

I etap: 5 października 2021 r.

II etap: 8 września 2022 r.

Sposób składania wniosków:

  • Wnioski należy składać w formie elektrnicznej przez Funding & Tenders opportunities
  • Osoby aplikujące w konkursie zobowiązane są wskazać w Funding & Tender opportunities jako osobę do kontaktu z UJ opiekuna konkursu w CAWP. 

Więcej informacji:

Strona internetowa Komisji Europejskiej

Work Programme