Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210111

INFRASTARt

Data: 11.01.2021 - 11.03.2021
INFRASTARt

I konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R

Opiekun konkursu w CAWP:

Paweł Moń,
tel. 12 663 38 34,
e‑mail: pawel.mon@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel konkursu:

Celem Programu INFRASTARt jest zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R oraz wspieranie umiędzynarodowienia działalności jednostek naukowych.
Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

  • wsparcie komercyjnego wykorzystania wspartej infrastruktury B+R w projektach badawczo-rozwojowych,
  • pobudzenie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury B+R
  • profesjonalizacja zarządzania infrastrukturą B+R na rzecz komercjalizacji oraz współpracy międzynarodowej. 

Ogłaszany I konkurs dotyczy wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu POIG, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 25 mln PLN oraz za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). 
Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia do 11 marca 2021 r. (do godziny 16:00).

Więcej informacji:

NCBiR