Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201014

„Solidarni z Białorusią” – stypendia NAWA dla studentów, naukowców i nauczycieli

Data: 14.10.2020 - 15.11.2020
„Solidarni z Białorusią” – stypendia NAWA dla studentów, naukowców i nauczycieli

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów i naukowców.

W ramach działania „Solidarni z naukowcami” NAWA przyzna stypendia obywatelom Białorusi posiadającym stopień naukowy doktora, którzy posiadają zaproszenie na roczny pobyt badawczy od polskiej uczelni, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk lub instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz. Stypendium będzie wypłacane przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

NAWA planuje sfinansowanie 25 stypendiów dla naukowców z Białorusi, z czego dla uczelni KRASP planowanych jest 19 stypendiów, dla Instytucji PAN - 3 stypendia oraz dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - 3 stypendia.

W ramach działania Uczelnia może zgłosić tylko 1 kandydata na stypendystę.

Uczelnia przesyła zgłoszenie kandydata bezpośrednio do NAWA, do wyczerpania planowanych stypendiów – nie później niż do 15 listopada. NAWA będzie przyznawała stypendia według kolejności zgłoszeń. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w przypadku niewykorzystania puli stypendiów w planowanym terminie lub uruchomienia dodatkowego finansowania.

Z uwagi na to, że w ramach konkursu uczelnia może zgłosić tylko jednego kandydata, proszę o złożenie do poniedziałku, 19 października 2020 r., deklaracji dotyczących aplikowania w ramach
działania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego komunikatu, oraz CV rekomendowanego naukowca.

 

  • Jednostka UJ zgłasza do CAWP jedną kandydaturę wskazaną przez Kierownika Jednostki UJ (Dziekana lub stosowanie do specyfiki jednostki).
  • Jednostka CM UJ zgłasza do Działu Nauki CM UJ jedną kandydaturę wskazaną przez Kierownika Jednostki CM UJ (Dziekana lub stosowanie do specyfiki jednostki).

Zgłoszenia proszę kierować elektronicznie do wskazanych osób (mail):

Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o wyborze kandydata zgłaszanego przez UJ do NAWA.

Szczegółowe informacje dotyczące dalszej procedury zostaną przekazane Kierownikowi Jednostki UJ lub CM UJ oraz wyłonionemu kandydatowi, odpowiednio przez CAWP lub Dział Nauki CM UJ.

 

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

załącznik nr 1 do Komunikatu 

NAWA - ogłoszenie o konkursie