Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200715

Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19

Data: 15.07.2020 - 31.08.2020
Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19

Instytucja ogłaszająca:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Przedmiot konkursu:

Nabór skierowany jest do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID- 19 i jej konsekwencjami, w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk biomedycznych i o zdrowiu.

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Bień,
tel. 12 663 30 01,
e‑mail: patrycja.bien@uj.edu.pl

Termin składania wniosków:

do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego

Sposób składania wniosków:

  • Zgodnie z regulaminem konkursu, wypełnione elektronicznie wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie później niż do godz. 15.00 ostatniego dnia naboru tj. do 31sierpnia 2020 roku.

Regulacje wewnętrzne UJ:

W ramach konkursu dokumenty prosimy składać zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku w sprawie: regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Więcej informacji:

Formularz zgłoszenia projektu badawczego (WINDOWSMACLINUX)

Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT (WINDOWSMACLINUX)

NAWA

Regulamin programu

Wzór wniosku

Załączniki do regulaminu