Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200622

Programu Studiów Ukrainoznawczych im. I. Łysiaka-Rudnickiego [zakończony]

Data: 22.06.2020 - 12.07.2020

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CAWP:

Agata Pik,
tel. 12 663 38 42,
e‑mail: agata.pik@uj.edu.pl

Instytut Ukraiński

Opis konkursu:

Celem konkursu jest zwiększenie widoczności Ukrainy w ośrodkach edukacyjnych, badawczych i kulturalnych w Europie i Ameryce Północnej poprzez realizację projektów obejmujących poniższy zakres tematyczny:

 • Ważne postaci historyczne z Ukrainy i ich spuścizna;
 • Zabytki i sztuka okresu sowieckiego na Ukrainie;
 • Zbrodnie reżimów totalitarnych na terenie Ukrainy w kulturze i pamięci;
 • Ukraina na początku XX wieku;
 • Ukraińska literatura emigracyjna;
 • Kultura ukraińska (od drugiej połowy XX wieku do początku XXI wieku);
 • Ukraińska architektura i urbanistyka (od XX wieku do początku XXI wieku).

Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 10 000 euro. Projekt powinien zostać zrealizowany w terminie do 30 listopada 2020 r.

W ramach projektu można otrzymać dofinasowanie na:

 • Przekłady tekstów niefikcjonalnych z ukraińskiego na języki obce;
 • Publikacja oryginalnych tekstów o Ukrainie w językach obcych;
 • Publiczne debaty i wykłady (w tym wideowykłady i konferencje online);
 • Konferencje i spotkania przy okrągłym stole;
 • Tworzenie treści cyfrowych (publikacji, materiałów graficznych i wideo) na potrzeby zasobów naukowych i edukacyjnych;
 • Tworzenie i lub/promocja platform internetowych służących nawiązywaniu kontaktów (networking) i wymianie informacji wśród naukowców;
 • Publikacja recenzji tytułów poświęconych zagadnieniom związanym z Ukrainą.

Termin składania wniosków:

12 lipca 2020 r.

Z uwagi na to, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć maksymalnie 2 wnioski, proszę o złożenie do dnia 29 czerwca 2020 r. deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym trybie procedowania wniosków.

Proszę o przesłanie propozycji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do Komunikatu.

Deklaracje powinny zawierać następujące informacje:

1. Nazwa jednostki organizacyjnej UJ

2. Tytuł projektu

3. Imię i nazwisko kierownika projektu wraz z danymi kontaktowymi

4. Streszczenie projektu, w tym planowane działania projektowe, w odniesieniu do celów konkursu

Więcej informacji:

Instytut

Komunikat Rektora

Zał. nr 1 do Komunikatu w sprawie składania wniosków w Programie Studiów Ukrainoznawczych im. I. Łysiaka-Rudnickiego