Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200505

[komunikat] "Promocja języka polskiego" [zakończony]

Data: 05.05.2020 - 31.07.2020
[komunikat]

Komunikat Rektora

Instytucja ogłaszająca:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Cel konkursu:

Celem konkursu jest promocja języka polskiego związana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie działań budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego, jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie. Działania powinny służyć rozpowszechnianiu języka polskiego jako języka obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowaniu do szerszego grona odbiorców.

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka,
tel. 12 663 38 40,
e‑mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Termin składania wniosków:

Nabór w trybie ciągłym od 5 maja do 31 lipca 2020 r.

Sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać poprzez system teleinformatyczny NAWA

Regulacje wewnętrzne UJ:

Uprzejmie proszę o przesłanie Państwa deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie, w terminie do 12 czerwca 2020 roku na adres: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Deklaracje powinny zawierać następujące informacje:

  1. Nazwa jednostki organizacyjnej UJ
  2. Tytuł projektu
  3. Imię i nazwisko kierownika projektu wraz z danymi kontaktowymi
  4. Streszczenie projektu, w tym planowane działania projektowe,  w odniesieniu do celów konkursu

Z uwagi na to, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski, na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym trybie procedowania wniosków.

Proszę o dokonanie wyboru i przesłanie jednej propozycji z jednostki (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do Komunikatu).

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Załącznik nr 1 do Komunikatu

NAWA