Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200429

Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Niemcami 2020 [zakończony]

Data: 29.04.2020 - 30.06.2020
Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Niemcami 2020 [zakończony]

Instytucja ogłaszająca: 

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Drabik,
tel. 12 663 38 87,
e‑mail: anna.gugulska@uj.edu.pl

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Przedmiot konkursu:

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi (dalej „Działanie”). Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu (dalej „Projekt”) muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech. Wnioski złożone w Polsce i w Niemczech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim i taki sam okres realizacji.

Termin składania wniosków:

do 30 czerwca 2020 r., godz. 15.00

Sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (WINDOWSMACLINUX)

NAWA