Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181212

Kurs na MOOC

Data: 12.12.2018
Miejsce: Hotel Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79)
Organizator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kurs na MOOC

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pt. „Kurs na MOOC”, dotyczącego stworzenia i realizacji jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

  1. kursu edukacyjnego dla studentów, stanowiącego dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
  2. masowego otwartego kursu edukacyjnego (MOOC) dostępne dla wszystkich chętnych.

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności kryteriom wyboru projektów, standardom dotyczącym kosztów w projekcie, zasadom realizacji działań projektowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: monika.markiewicz@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2018 r.

O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA!
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami, nagranie wideo ze spotkania zamieszczone będzie na stronie internetowej NCBR.gov.pl w zakładce Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji:

Agenda spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna