Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Stosowanie stawek wynagrodzenia personelu projektów finansowanych z programu Horyzont Europa

Stosowanie stawek wynagrodzenia personelu projektów finansowanych z programu Horyzont Europa

9 września 2021 roku został opublikowany Komunikat Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych w sprawie stosowania stawek wynagrodzenia personelu projektów finansowanych z programu Horyzont Europa.
Działając na podstawie w § 28 ust. 3 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, na etapie składania wniosków o finansowanie projektów z programu Horyzont Europa należy stosować stawki wynagrodzenia przedstawione w poniższej tabeli, chyba że regulamin konkursu stanowi inaczej.
Przedstawione stawki wynagrodzenia wyrażone są w walucie euro w maksymalnej wysokości i dotyczą realizacji projektu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Download files
pdf
Tabela stawek wynagrodzenia