Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
Telefon: 12 663 38 91
Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków

Do zakresu zadań Centrum należy pomoc jednostkom Uniwersytetu Jagiellońskiego w procesie pozyskiwania środków i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Informacje kontaktowe

cawp@uj.edu.pl
www.cawp.uj.edu.pl

Adres: ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Telefon: 12 663 38 91
Faks: 12 430 14 89

Widok zawartości stron Widok zawartości stron