Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe Komunikaty Prorektora UJ ds. badań naukowych / Informacje CAWP z 2021 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe komunikaty Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 2020 roku

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 59 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie składania wniosków o zakup lub przedłużanie już posiadanych podpisów kwalifikowanych wykorzystywanych na potrzeby realizowanych w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 42 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie składania wniosków przez jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach programów i konkursów objętych schematem pomocy de minimis
pdf
Komunikat nr 41 z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia rekrutacji do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w programie PRELUDIUM BIS 1
doc
załącznik 1: Pełnomocnictwo dla Dyrektora Szkoły Doktorskiej
doc
załącznik 2: Ogłoszenie konkursu i powołanie Komisji
doc
załącznik 3: Protokół z rozstrzygnięcia konkursu
docx
załącznik 4: Umowa stypendialna
pdf
Komunikat nr 31 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
pdf
Komunikat nr 30 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
pdf
Komunikat nr 20 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie możliwości wstrzymania wypłaty dodatków specjalnych w projektach realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim finansowanych ze źródeł zewnętrznych
docx
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 20 z dnia 2 kwietnia 2020 roku
pdf
Komunikat nr 19 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 18 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie składania wniosków w ramach programów i konkursów, objętych schematem pomocy de minimis
pdf
Komunikat nr 16 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 7 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie: składania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów w XXVII edycji konkursu
pdf
Komunikat nr 6 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe komunikaty Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 2019 roku

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 69 w sprawie: składanie wniosków w ramach programów i konkursów, objętych schematem pomocy pomoc de minimis
pdf
Komunikat nr 66 w sprawie: obsługi administracyjnej realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych z wymogiem podpisu kwalifikowanego – przedłużenie ważności certyfikatu.
doc
Załącznik do Komunikatu nr 66
pdf
Komunikat nr 40 w sprawie: wprowadzenia zmian do procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób uczestniczących w badaniu w ramach realizowanych przez UJ projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Komunikat nr 40: Opis procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób uczestniczących w badaniu
pdf
Komunikat nr 40 - zał. 1: Tabela kwot brutto-netto w PLN
doc
Komunikat nr 40 - zał. 2: Formularz świadomej zgody na udział w badaniu eksperymentalnym
doc
Komunikat nr 40 - zał. 3: Oświadczenia Kierownika projektu w badaniach anonimowych
doc
Komunikat nr 40 - zał. 4: Oświadczenie uczestnika badań ankietowych/eksperymentalnych
doc
Komunikat nr 40 - zał. 4a: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
doc
Komunikat nr 40 - zał. 4b: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie
xlsx
Komunikat nr 40 - zał. 5: Wykaz osób badanych
xlsx
Komunikat nr 40 - zał. 6: Zestawienie wypłaconych wynagrodzeń w formie bonów osobom uczestniczącym w anonimowym badaniu
pdf
Komunikat nr 5 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe komunikaty Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 2018 roku

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 58 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obsługi administracyjnej umów o finansowanie i realizację projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z wymogiem podpisu kwalifikowanego
doc
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 58 z dnia 30 listopada 2018 r.
pdf
Komunikat nr 56 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich w ramach projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) dla programów TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY
pdf
Komunikat nr 55 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie składania na Uniwersytecie Jagiellońskim oświadczeń w zakresie wyboru dziedziny i dyscypliny, wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią pozwalającego na realizację zajęć
doc
Załącznik do Komunikatu nr 55 z dnia 23 października 2018 r.
pdf
Komunikat nr 49 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wydatkowania środków na działalność statutową przyznanych na podstawie art. 5 pkt. 4 Ustawy o zasadach finansowania nauki uchylonej 1 października 2018 r. (w art. 169 pkt. 4 Ustawy z dnia 4 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
pdf
Komunikat nr 42 z dnia 27 lipca w sprawie: wstrzymania naboru wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki
pdf
Komunikat nr 41 z dnia 17 lipca w sprawie: wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach realizowanych przez UJ projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
pdf
Załączniki do komunikatu nr 41 z dnia 17 lipca
pdf
Komunikat nr 31 z dnia 6 czerwca w sprawie: ustalenia zasad realizacji w UJ projektów badawczych finansowanych przez NCN
pdf
Komunikat nr 27 z dnia 25 maja w sprawie: obsługi administracyjnej umów o finansowanie i realizacji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów: OPUS 14, PRELUDIUM 14
doc
Załącznik do komunikatu
pdf
Komunikat nr 25 z dnia 9 maja w sprawie: podziału środków z kategorii „Management and indirect costs” w Akcjach Marie Skłodowska-Curie
pdf
Komunikat nr 16 z dnia 27 marca w sprawie: ustalenia i sposobu podziału kosztów pośrednich w ramach projektów POWER
pdf
Komunikat nr 15 z dnia 1 marca w sprawie : obsługi administracyjnej umów o finansowanie i realizacji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów: SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9
doc
Załącznik do komunikatu
pdf
Komunikat nr 14 z dnia 12 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji zadań badawczych i wykorzystania środków na działalność statutową w 2017 roku
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 2 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe komunikaty Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 2017 roku

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 58 z dnia 19 grudnia w sprawie obsługi administracyjnej umów o finansowanie i projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
doc
Załącznik do komunikatu nr 58
pdf
Komunikat nr 32 z dnia 21 czerwca w sprawie składania wniosków przez jednostki naukowe na działalność statutową w roku 2018.
pdf
Komunikat nr 15 z dnia 1 marca w sprawie procedury przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (nie dotyczy programu ETIUDA)
doc
Komunikat nr 15 - załącznik 1
doc
Komunikat nr 15 - załącznik 2
pdf
Komunikat nr 13 z dnia 15 lutego w sprawie składania raportów z realizacji zadań badawczych i wykorzystania środków na działalność statutową w 2016 roku
pdf
Komunikat nr 10 z dnia 6 lutego w sprawie składania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych